1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Phân tích chứng khoán theo chứng khoán trực tuyến đang theo dõi chốt ngày 21/10/13

Chứng khoán

viết bởi chungkhoantructuyen.edu.vn, 22/10/13.

 1. chungkhoantructuyen.edu.vn

  chungkhoantructuyen.edu.vn Thành viên năng động

  Tham gia:
  13/5/13
  Bài viết:
  104
  Được thích:
  54
  Tín hiệu cổ phiếu theo Chứng Khoán Trực Tuyến---Số lượng cổ phiếu
  Nắm giữ---1
  Chờ Bán---4
  Bán---0
  Mua---0
  Chờ Mua---5

  http://chungkhoantructuyen.edu.vn/p...an-truc-tuyen-dang-theo-doi-chot-ngay-211013/

  Cổ phiếu---Giá mua---Giá hiện tại---% Lời lỗ---Số phiên---Mẫu hình---Tín hiệu
  ITA---5.8---6.4---+10.34%---4---ShootingStar---Chờ Bán
  KBC---8.8---9.6---+9.09%---4---BearishHarami---Chờ Bán
  OGC---9.6---10.7---+11.46%---4---BearishBeltHold---Chờ Bán
  PVT---9.2---10.2---+10.87%---4---HangingMan---Chờ Bán
  TLH---7.4---7.4---0%---4---BullishHarami---Nắm giữ
  GAS---N/A---64.5---N/A---0---SouthernDoji---CHỜ MUA
  NDN---N/A---7.6---N/A---0---SouthernDoji---CHỜ MUA
  PGD---N/A---31.6---N/A---0---BullishMatching---CHỜ MUA
  VIS---N/A---10.2---N/A---0---Hammer---CHỜ MUA
  VKC---N/A---5.1---N/A---0---BullishMatching---CHỜ MUA

  Giao dịch cho cổ phiếu ITA – Chờ Bán

  [​IMG]
  Chứng khoán trực tuyến: Giao dịch hiệu quả cho cổ phiếu ITA

  Biểu đồ chứng khoán cổ phiếu ITA

  [​IMG]
  Chứng khoán trực tuyến: Giao dịch hiệu quả cho cổ phiếu ITA

  Chứng khoán trực tuyến bắt đầu mua cổ phiếu ITA

  [​IMG]
  Chứng khoán trực tuyến: Ngày bắt đầu mua cổ phiếu ITA

  Nhận định giao dịch hôm nay cho cổ phiếu ITA

  Hệ thống xuất hiện tín hiệu CHỜ BÁN trong phiên hôm nay. Khuyến nghị MUA trước đây được đưa ra vào ngày 15/10/2013 khi giá 5.80, đến nay đã trải qua 4 phiên giao dịch và giá ITA đã tăng/giảm +10.34%.
  Mẫu hình nến Shooting Star đã hình thành trên biểu đồ giá của ITA. Mẫu hình này được thiết lập trong chu kỳ tăng giá. Đây là mẫu hình tiêu cực trong thời điểm này, nó cảnh báo chu kỳ giảm điểm sắp diễn ra.
  Với sự xuất hiện của nến Shooting Star đã thể hiện sự kiệt sức trong xu hướng giá hiện nay của ITA trong khi nỗ lực tăng điểm để thiết lập cao nhất trong phiên không thành công.

  Với giả định tất cả thông tin đều phản ánh vào giá trên cơ sở các giả định của Phân tích kỹ thuật thì việc nên làm lúc này là chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thực hiện bán ra cổ phếu đang nắm giữ. Nếu phiên giao dịch kế tiếp xác nhận tín hiệu cảnh báo đảo chiều giảm của mẫu hình nến Shooting Star hợp lệ thì đã đến lúc hành động, mà việc này không nên chậm trễ trước khi sự bán tháo diễn ra.

  Điều này sẽ gây khó khăn cho người nắm phải những cổ phiếu thuộc diện kém thanh khoản. Vì khi thị trường đã đạt được mức độ tiêu cực để đảo chiều thì những cổ phiếu này sẽ khan hiếm lực cầu để những người muốn bán thanh lý danh mục.
  Phân tích kỹ thuật cho cổ phiếu ITA

  [​IMG]
  Chứng khoán trực tuyến: Chỉ số phân tích kỹ thuật cổ phiếu ITA

  Giao dịch cho cổ phiếu KBC – Chờ Bán

  [​IMG]
  Chứng khoán trực tuyến: Giao dịch hiệu quả cho cổ phiếu KBC

  Biểu đồ chứng khoán cổ phiếu KBC

  [​IMG]
  Chứng khoán trực tuyến: Giao dịch hiệu quả cho cổ phiếu KBC

  Chứng khoán trực tuyến bắt đầu mua cổ phiếu KBC

  [​IMG]
  Chứng khoán trực tuyến: Ngày bắt đầu mua cổ phiếu KBC

  Nhận định giao dịch hôm nay cho cổ phiếu KBC

  Hệ thống xuất hiện tín hiệu CHỜ BÁN trong phiên hôm nay. Khuyến nghị MUA trước đây được đưa ra vào ngày 15/10/2013 khi giá 8.80, đến nay đã trải qua 4 phiên giao dịch và giá KBC đã tăng/giảm +9.09%.
  Mẫu hình nến Bearish Harami đã hình thành trên biểu đồ giá của KBC. Mẫu hình này được thiết lập trong chu kỳ tăng giá. Đây là mẫu hình tiêu cực trong thời điểm này, nó cảnh báo chu kỳ giảm điểm sắp diễn ra.
  Với sự xuất hiện của 2 cây nến thể hiện sự thay đổi đột ngột của tâm lý thị trường từ lạc quan sang bị quan. Đến lúc này chỉ nhận diện được sự thay đổi của lực cầu tác động lên làm thay đổi xu hướng giá nhưng chưa xác định được nguyên nhân hay thông tin gây ra sự thay đổi này.
  Với giả định tất cả thông tin đều phản ánh vào giá trên cơ sở các giả định của Phân tích kỹ thuật thì việc nên làm lúc này là chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thực hiện bán ra cổ phếu đang nắm giữ. Nếu phiên giao dịch kế tiếp xác nhận tín hiệu cảnh báo đảo chiều giảm của mẫu hình nến Bearish Harami hợp lệ thì đã đến lúc hành động, mà việc này không nên chậm trễ trước khi sự bán tháo diễn ra.
  Điều này sẽ gây khó khăn cho người nắm phải những cổ phiếu thuộc diện kém thanh khoản. Vì khi thị trường đã đạt được mức độ tiêu cực để đảo chiều thì những cổ phiếu này sẽ khan hiếm lực cầu để những người muốn bán thanh lý danh mục.
  Phân tích kỹ thuật cho cổ phiếu KBC

  [​IMG]
  Chứng khoán trực tuyến: Chỉ số phân tích kỹ thuật cổ phiếu KBC

  Giao dịch cho cổ phiếu OGC – Chờ Bán

  [​IMG]
  Chứng khoán trực tuyến: Giao dịch hiệu quả cho cổ phiếu OGC

  Biểu đồ chứng khoán cổ phiếu OGC

  [​IMG]
  Chứng khoán trực tuyến: Giao dịch hiệu quả cho cổ phiếu OGC

  Chứng khoán trực tuyến bắt đầu mua cổ phiếu OGC

  [​IMG]
  Chứng khoán trực tuyến: Ngày bắt đầu mua cổ phiếu OGC

  Nhận định giao dịch hôm nay cho cổ phiếu OGC

  Hệ thống xuất hiện tín hiệu CHỜ BÁN trong phiên hôm nay. Khuyến nghị MUA trước đây được đưa ra vào ngày 15/10/2013 khi giá 9.60, đến nay đã trải qua 4 phiên giao dịch và giá OGC đã tăng/giảm +11.46%.
  Mẫu hình nến Bearish Belt Hold đã hình thành trên biểu đồ giá của OGC. Mẫu hình này được thiết lập trong chu kỳ tăng giá. Đây là mẫu hình tiêu cực trong thời điểm này, nó cảnh báo chu kỳ giảm điểm sắp diễn ra.
  Với sự xuất hiện của nến Bearish Belt Hold đã thể hiện sự kiệt sức trong xu hướng giá hiện nay của OGC.

  Với giả định tất cả thông tin đều phản ánh vào giá trên cơ sở các giả định của Phân tích kỹ thuật thì việc nên làm lúc này là chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thực hiện bán ra cổ phếu đang nắm giữ. Nếu phiên giao dịch kế tiếp xác nhận tín hiệu cảnh báo đảo chiều giảm của mẫu hình nến Bearish Belt Hold hợp lệ thì đã đến lúc hành động, mà việc này không nên chậm trễ trước khi sự bán tháo diễn ra.
  Điều này sẽ gây khó khăn cho người nắm phải những cổ phiếu thuộc diện kém thanh khoản. Vì khi thị trường đã đạt được mức độ tiêu cực để đảo chiều thì những cổ phiếu này sẽ khan hiếm lực cầu để những người muốn bán thanh lý danh mục.
  Phân tích kỹ thuật cho cổ phiếu OGC

  [​IMG]
  Chứng khoán trực tuyến: Chỉ số phân tích kỹ thuật cổ phiếu OGC

  Giao dịch cho cổ phiếu PVT – Chờ Bán

  [​IMG]
  Chứng khoán trực tuyến: Giao dịch hiệu quả cho cổ phiếu PVT

  Biểu đồ chứng khoán cổ phiếu PVT

  [​IMG]
  Chứng khoán trực tuyến: Giao dịch hiệu quả cho cổ phiếu PVT

  Chứng khoán trực tuyến bắt đầu mua cổ phiếu PVT

  [​IMG]
  Chứng khoán trực tuyến: Ngày bắt đầu mua cổ phiếu PVT

  Nhận định giao dịch hôm nay cho cổ phiếu PVT

  Hệ thống tiếp tục cho tín hiệu CHỜ BÁN trong phiên hôm nay. Khuyến nghị CHỜ BÁN trước đây được đưa ra vào ngày 17/10/2013 đến nay đã trải qua 2 phiên giao dịch và giá hiện tại của PVT là 10.20 tăng/giảm +6.25%. Tính tới thời điểm hiện tại việc bán ra PVT chưa được thực hiện khi chưa nhận được tín hiệu tiêu cực để có thể làm tăng khả năng đảo chiều xu hướng giá.
  Mở cửa PVT được giao dịch tại giá 9.60 và đóng cửa tại 10.20 tăng/giảm 0.50 điểm trong khi biên độ giao dịch là 9.60 – 10.30. Khối lượng khớp lệnh là 3,889,830 tăng/giảm 1,780,150 cổ phiếu so với phiên trước.
  Tín hiệu CHỜ BÁN xuất hiện có nghĩa rằng cổ phiếu PVT vừa trải qua một phiên giao dịch có biến động giá không tốt hình thành nến Bearish. Tuy nhiên, đây mới chỉ dừng lại ở tín hiệu cảnh báo trong ngắn hạn, thực tế diễn biến giá đôi khi sẽ thay đổi do phụ thuộc tâm lý của nhà đầu tư trong các phiên sau đó.
  Do đó, việc thực hiện bán ra ngay khi xuất hiện tín hiệu CHỜ BÁN sẽ làm bạn rơi vào tình trạng mất cổ phiếu trong khi giá tiếp tục tăng lên mức cao hơn. Lúc này, việc mua vào để cover cổ phiếu là quyết định rất khó khăn và đối diện với nhiều rủi ro trong ngắn hạn, mất thế chủ động.
  Việc tuân thủ các nguyên tắc tín hiệu là cách tốt nhất để bạn kiểm soát bản thân trong các tình huống khó xử nhất, nó không hoàn toàn đúng trong mọi quyết định nhưng tổng kết các chuỗi quyết định này sẽ đạt kết quả giao dịch khá ấn tượng.

  Phân tích kỹ thuật cho cổ phiếu PVT

  [​IMG]
  Chứng khoán trực tuyến: Chỉ số phân tích kỹ thuật cổ phiếu PVT

  Giao dịch cho cổ phiếu TLH – Chờ Bán

  [​IMG]
  Chứng khoán trực tuyến: Giao dịch hiệu quả cho cổ phiếu TLH

  Biểu đồ chứng khoán cổ phiếu TLH

  [​IMG]
  Chứng khoán trực tuyến: Giao dịch hiệu quả cho cổ phiếu TLH

  Chứng khoán trực tuyến bắt đầu mua cổ phiếu TLH

  [​IMG]
  Chứng khoán trực tuyến: Ngày bắt đầu mua cổ phiếu TLH

  Nhận định giao dịch hôm nay cho cổ phiếu TLH

  Hệ thống cho tín hiệu NẮM GIỮ trong phiên hôm nay. Khuyến nghị MUA trước đây được đưa ra vào ngày 15/10/2013 khi giá 7.40, đến nay đã trải qua 4 phiên giao dịch và giá TLH đã tăng/giảm 0.00.
  Đầu phiên hôm nay TLH được giao dịch tại giá 7.60 và chốt cuối phiên tại 7.40 tăng/giảm -0.10 điểm so với phiên trước trong khi biên độ giao động trong phiên là 7.40 – 7.70. Khối lượng khớp lệnh trong phiên đạt 1,880,160 cổ phiếu tăng/giảm 942,560 cổ phiếu so với phiên trước đó.
  Biến động giá hiện tại chưa có gì phải đáng lo ngại để vội bán ra cổ phiếu tại thời điểm này. Việc cần thiết lúc này là quan sát chặt chẽ từng biến động giá của cổ phiếu và chờ tín hiệu CHỜ BÁN đưa ra từ hệ thống trong trường hợp giá TLH dịch chuyển theo hướng tiêu cực.
  Phân tích kỹ thuật cho cổ phiếu TLH

  [​IMG]
  Chứng khoán trực tuyến: Chỉ số phân tích kỹ thuật cổ phiếu TLH

  Các cổ phiếu có tín hiệu chờ mua: GAS, NDN, PGD, VIS, VKC được đưa vào trong tiến trình phân tích để ra quyết định MUA vào phiên thích hợp
  (chungkhoantructuyen.edu.vn – chứng khoán trực tuyến | Stocktraders.vn – phân tích chứng khoán)
   
  Đang tải...

Chia sẻ trang này

Đang tải...